Information on subsidies

Společnost TRYON, s.r.o. realizuje projekt s názvem Firemní vzdělávání v TRYONU s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_097/0012350.

  • Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.
  • Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 40 osob
  • Realizace projektu: 01. 02. 2020 – 31. 01. 2022

Projekt Inovace technologií a procesů výroby ve společnosti TRYON, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

  • Cílem projektu je pořízení kvalitních technologií, které pomohou posílení konkurenceschopnosti a posílení postavení na trhu.